bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Strona główna

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku

ul. Zwoleńska 12
27-300 Lipsko

tel. 48 37-80-137
tel./fax 48 37-80-137
http://zsplipsko.com
e-mail: zsplipsko@gmail.com

NIP: 811-125-81-31
REGON: 000184081

Aktualności

Wyniki zapytania ofertowego 1/2021dla dla Technikum na monitory bezdotykowe

01.12.2021

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu w trybie zapytania ofertowego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Sevecom.pl Sp. z o.o. Sp. K , ul. Kopernika 2, 42-217 Częstochowa

Uzasadnienie wyboru.
Wybrana oferta odpowiada treści zapytania ofertowego i otrzymała najwyższą punktację w toku procedury oceny ofert.
W załączniku szczegółowa punktacja

userfiles/wybór 1.doc

Wyniki zapytania ofertowego 2/2021dla dla LO na monitory bezdotykowe

01.12.2021

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu w trybie zapytania ofertowego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez FULL MEDIA TOMASZ IRZMAŃSKI UL. BANACHA 121 26-604 RADOM

Uzasadnienie wyboru.
Wybrana oferta odpowiada treści zapytania ofertowego i otrzymała najwyższą punktację w toku procedury oceny ofert.
W załączniku szczegółowa punktacja
userfiles/wybór 2.doc

Wyniki zapytania ofertowego 3/2021dla dla BSI na monitory bezdotykowe

01.12.2021

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu w trybie zapytania ofertowego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wilankasp.zo.o. ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

Uzasadnienie wyboru.
Wybrana oferta odpowiada treści zapytania ofertowego i otrzymała najwyższą punktację w toku procedury oceny ofert.

Oferty złożone w postępowaniu i punktacja przyznana przez zamawiającego.
W załączniku szczegółowa punktacja

userfiles/wybór 3.docOpublikował: Tadeusz Szewczyk
Publikacja dnia: 03.09.2019
Podpisał: Tadeusz Szewczyk
Dokument z dnia: 24.06.2014
Dokument oglądany razy: 48 823