bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Status prawny

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn. zm.).
  2. Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 1 sierpnia 1977 r. w sprawie utworzenia zbiorczego zakładu szkolnego.
  3. Akt założycielski nr 6 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
  4. Uchwały Nr XXXIV/211/2005 Rady Powiatu z dnia 30 września 2005 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku.
  5. Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku:

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Organem prowadzącym dla placówki jest Starostwo Powiatowe w Lipsku.Opublikował: Tadeusz Szewczyk
Publikacja dnia: 18.07.2014
Podpisał: Tadeusz Szewczyk
Dokument z dnia: 01.07.2014
Dokument oglądany razy: 1 792