bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Aktualności

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W LIPSKU IM.JANA PAWŁA IIZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM.JANA PAWŁA II W LIPSKU

Pokaż aktualności z roku:

Zapytanie ofertowe ostateczne BSI

26.11.2021

1) W związku zaistnieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć- proszę o złożenie oferty ostatecznej.
2) Zamawiający dokonuje modyfikacji treść załącznika nr 1:
Nazwa i liczba urządzeń
Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej Ilość
1. Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 75 cali  - 2 szt

3) Powyższa zmiana prowadzi do przedłużenia terminu składania ofert.
Termin złożenia oferty ostatecznej – 29 listopada 2021 r. do godz. 14.00
4) Wezwanie jest skierowane do firm, które złożyły oferty w dniu 25.11.2021
5) Pozostałe warunki  bez zmian

userfiles/Zapytanie ofertowe ostateczne sprzęt BSI.doc

Załączniki: userfiles/Zał_ nr 1 A BSI.rtf                                                                                                   userfiles/Zał_ nr 2 Formularz Ofertowy — BSI(2).doc    

Zapytanie ofertowe ostateczne LO

26.11.2021

1) W związku zaistnieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć- proszę o złożenie oferty ostatecznej.
2) Zamawiający dokonuje modyfikacji treść załącznika nr 1:
Nazwa i liczba urządzeń
Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej Ilość
1. Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 75 cali 2

3) Powyższa zmiana prowadzi do przedłużenia terminu składania ofert.
Termin złożenia oferty ostatecznej – 29 listopada 2021 r. do godz. 14.00
4) Wezwanie jest skierowane do firm, które złożyły oferty w dniu 25.11.2021

5) Pozostałe warunki bez zmnian
userfiles/Zapytanie ofertowe ostateczne sprzęt LO.doc

Załączniki : userfiles/Zał_ nr 2 Formularz Ofertowy —LO(1).doc

                      userfiles/Zał_ nr 1 A LO.rtf

Zapytanie Ofertowe nr 3/2021 dla BSI

20.11.2021

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania w zakresie dostawy pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach realizacji Rządowego programu ”Aktywna tablica” w roku 2021, w przedmiocie interaktywnych monitorów dotykowych.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598).

Termin złożenia oferty – 25 listopada 2021 r. do godz. 12.00

Zapytanie ofertowe nr 3/2021  userfiles/1- Zapytanie ofertowe sprzęt BSI.doc 

Załączniki : userfiles/Zał_ nr 1BSI.rtf       userfiles/Zał_ nr 2 Formularz Ofertowy — BSI.doc   

             userfiles/Zał_ nr 3 Oświadczenie BSI.doc      userfiles/Zał_ nr 4 Umowa — BSI.odt 

              userfiles/Zał_ nr 5 - Protokół odbioru(3).doc

Zapytanie Ofertowe nr 2/2021 dla LO

20.11.2021

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania w zakresie dostawy pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach realizacji Rządowego programu ”Aktywna tablica” w roku 2021, w przedmiocie interaktywnych monitorów dotykowych.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598).

Termin złożenia oferty – 25 listopada 2021 r. do godz. 11.00

Zapytanie ofertowe nr 2/2021 LO  userfiles/1- Zapytanie ofertowe sprzęt LO.doc

Załączniki : userfiles/Zał_ nr 1 LO.rtf           userfiles/Zał_ nr 2 Formularz Ofertowy —LO.doc

                      userfiles/Zał_ nr 3 Oświadczenie LO.doc         userfiles/Zał_ nr 4 Umowa LO.odt

                        userfiles/Zał_ nr 5 - Protokół odbioru(2).doc

Zapytanie Ofertowe nr 1/2021 dla Technikum

20.11.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZSOIT.1/2021

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania w zakresie dostawy pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach realizacji Rządowego programu ”Aktywna tablica” w roku 2021, w przedmiocie interaktywnych monitorów dotykowych.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598).                                                                                                                           Termin złożenia oferty – 25 listopada 2021 r. do godz. 10.00


Zapytanie ofertowe nr 1/2021 userfiles/1- Zapytanie ofertowe sprzęt T.doc 

Załączniki  userfiles/Zał_ nr 2 Formularz Ofertowy T.doc

                    userfiles/Zał_ nr 1 T(1).rtf                 userfiles/Zał_ nr 5 - Protokół odbioru(1).doc

                  userfiles/Zał_ nr 3 Oświadczenie T.doc       userfiles/Zał_ nr 4 Umowa T.odt       

             

               

Wynik przetargu na dostawę węgla do kotłowni ZSOIT w Lipsku

30.09.2021

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku informuje, że w dniu 30.09.2021r. w wyniku przetargu nieograniczonego na dowóz węgla do kotłowni ZSOiT w Lipsku wybrano ofertę;

Europejski Instytut Podologiczny Piotr Bielawski ul. Hetmańska 62/4,
35-078 Rzeszów za cenę brutto: 57 367,20 zł

userfiles/wynik węgiel 2021.pdf

Przetarg na dostawę wegla do kotłowni ZSOIT w Lipsku

23.09.2021

Specyfikacja Istotnych Warunkłów Zamówienia -Dowóz węgla do kotłowni ZSOIT w Lipsku

userfiles/węgiel 2021(1).doc

Wyniki postępowania zapytania ofertowego na usługę transportową

02.08.2021

W wyniku postępowania zapytania ofertowego na usługę transportową na przewóz młodzieży na trasie Polska - Niemcy została wybrana oferta:

USŁUGI HANDEL TRANSPORT

Anna Chmiel

26-600 Chęciny

Charężów 6

Za przedstawioną ceną : 6460,00

w załączniku protokół z postępowania userfiles/Wyniki zapytania ofertowego Polska -Niemcy0001.pdf

Zapytanie ofertowe NR1/POWER/2021

20.07.2021

userfiles/Zapytanie ofertowe nr 1 POWER 2021 Trannsport.pdf

Usługa transportowa na przewóz młodzieży na trasie  Polska -Niemcy

Termin składania do dnia 02.08.2021 do godz. 10:30Opublikował: Tadeusz Szewczyk
Publikacja dnia: 17.09.2019
Podpisał: Tadeusz Szewczyk
Dokument z dnia: 24.06.2014
Dokument oglądany razy: 25 714