bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Aktualności

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. JANA PAWŁA IIZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W LIPSKU IM. JANA PAWŁA IIZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM.JANA PAWŁA II W LIPSKU

Pokaż aktualności z roku:

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wegla kamiennego do kotłowni ZSOiT w Lipsku w ilości - 50 Ton

05.12.2022

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla kamiennego do kotłowni ZSOiT w Lipsku w ilości - 50 Ton
Termin składania ofert -12.12.2022r. do godz: 9:30 -- w sekretariacie szkoły
Otwarcie ofert nastąpi: 12.12.2022 o godz 10:00 w sali nr 9

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  userfiles/Specyfikacja Istatnych Warunków Zamówienia-Grudzień 2022r.pdf

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Na dostawę ekomiału do kotłowni ZSOiT w Lipsku w ilośc -50 Ton i

15.09.2022

Termin składania dokumentów i miejsce - do 26.09.2022r godzina 9.30

Otwarcie ofert nastąpi w ddniu 26.09.2022r ogodz 10.00 w sali nr 9

Szczegóły zamówienia w SIWZ + umowa userfiles/Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na dostawę Eko miału do kotłowni ZSOiT w Lipsku.pdf

Zapytanie ofertowe na wykucie z muru ościeżnic drewnianych i montaż drzwi na warsztatach szkolnych

21.07.2022

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku, kieruje zapytanie ofertowe na wykucie z muru ościeżnic drewnianych i montaż drzwi. Szegóły zapytania w załączniku userfiles/Zapytanie ofertowe na montaż drzwi.pdf

Bilans ZSOIT w Lipsku 2021

06.06.2022

 Sprawozdanie z bilansu 2021 r. ZSOIT w Lipsku userfiles/BILANS ZSOiT LIPSKO 2021.pdf

Ogłoszenie o konkursie na sprzedaż skasowanego złomu

06.05.2022

Powiat Lipski Zespół Szkół Ogółnokształcących i Technicznych w Lipsku ul. Zwoleńska 12            ogłasza pisemny konkurs na sprzedaż złomu 

Termin składania do 20 maja 2022r. do godz 10.00

Otwarcie ofert 20 maja ogodz 10.30 

 userfiles/001.jpg

userfiles/Oferta na sprzedaż skasowanego złomu(1).pdf

Postępowanie na dostawę węgla kamiennego do kotłowni ZSOIT w Lipsku

19.01.2022

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  userfiles/węgiel 2022(1).doc

Termin Składania ofert 27.01.2022r. do godz 9.30

Termin otwarcia ofert o godz 10.00 Opublikował: Tadeusz Szewczyk
Publikacja dnia: 18.09.2019
Podpisał: Tadeusz Szewczyk
Dokument z dnia: 24.06.2014
Dokument oglądany razy: 19 624