bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Aktualności

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. JANA PAWŁA IIZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W LIPSKU IM. JANA PAWŁA IIZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM.JANA PAWŁA II W LIPSKU

Pokaż aktualności z roku:

Przetarg nieograniczony na sprzęt po byłych warsztatach szkolnych

10.07.2023

Termin składania ofert
Oferty dostarcza się w formie pisemnej do dnia 20 lipca 2023r.do godz. 10.00, na adres siedziby: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko
Otwarcie ofert nastąpi 20 lipca 2023r. o godz. 11.00
Szczegóły przetargu w załącznikach :

userfiles/Ogłoszenie 3(1).pdf

userfiles/ZAŁĄCZNIK 1(2).pdf

userfiles/ZAŁĄCZNIK 2(1).pdf

userfiles/ZAŁĄCZNIK 3_ Klauzula informacyjna(2).pdf

Zdjęcia maszyn

userfiles/Zdjęcia warsztaty.rar

Wynik przetargu nieograniczonego na dostawę wgla kamiennego na dostawę węgla kamiennego do kotłowni ZSOIT w Lipsku

22.06.2023

W wyniku przetargu niegraniczonego na dostawę węgla kamiennego została wybrana oferta:

,, Węglopasz Sp. z.o.o

60-648 Poznań

ul. Piątkowska 149/6

za cenę 118.695,00 zł

szzczegóły w załączniku :

userfiles/IMG_20230622_083856313.jpg

Przetarg nieograniczony na dowóz węgla kamiennego do kotłowni ZSOIT w Lipsku

13.06.2023

Przedmiotem zamówienia jest dwóz węgla kamiennego do kotłowni ZSOiT w Lipsku w ilości 100 ton gatunek I 27/06/08

Termin składania ofert : 21.06.2023r. do godz. 9:30 - sekretariat szkoły

Otwarcie ofert 21.06.2023r. godz 10:00 sala nr 9

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegóły w załączniku

userfiles/węgiel orzech czerwiec 2023.doc

userfiles/węgiel orzech czerwiec 2023.pdf

Protokół z związku z rezygnacją oferenta

05.04.2023

W związku z rezygnacją  jednego z oferentów stwierdza się co następuje                                       szczegóły w załączniku:

userfiles/Protokół -uzupełnienie_.pdf

Wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę węgla kamiennego do kotłowni ZSO i T w Lipsku

09.02.2023

 Wyniki przetagru nieograniczonego na dostawę węgla kamiennego przeprowadzonego                     w  dniu 09.02.2023r . Szczegółowe informacje w załączniku userfiles/Wyniki przetargu nieograniczonego na dostawę węgla.pdf

Przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego do kotłowni ZSOiT w Lipsku

02.02.2023

SIWZ na dostawę opału.

Termin składania dokumentów do dnia 09-02-2023

Załączniki userfiles/Opał 2023r Węgiel.pdfOpublikował: Tadeusz Szewczyk
Publikacja dnia: 18.09.2019
Podpisał: Tadeusz Szewczyk
Dokument z dnia: 24.06.2014
Dokument oglądany razy: 20 057