bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Na dostawę ekomiału do kotłowni ZSOiT w Lipsku w ilośc -50 Ton i

15.09.2022

Termin składania dokumentów i miejsce - do 26.09.2022r godzina 9.30

Otwarcie ofert nastąpi w ddniu 26.09.2022r ogodz 10.00 w sali nr 9

Szczegóły zamówienia w SIWZ + umowa userfiles/Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na dostawę Eko miału do kotłowni ZSOiT w Lipsku.pdf

Opublikował: Tadeusz Szewczyk
Publikacja dnia: 15.09.2022

Dokument oglądany razy: 54
« inne aktualności