bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Strona główna

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku

ul. Zwoleńska 12
27-300 Lipsko

tel. 48 37-80-137
tel./fax 48 37-80-137
http://zsplipsko.com
e-mail: zsplipsko@gmail.com

NIP: 811-125-81-31
REGON: 000184081

Aktualności

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wegla kamiennego do kotłowni ZSOiT w Lipsku w ilości - 50 Ton

05.12.2022

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla kamiennego do kotłowni ZSOiT w Lipsku w ilości - 50 Ton
Termin składania ofert -12.12.2022r. do godz: 9:30 -- w sekretariacie szkoły
Otwarcie ofert nastąpi: 12.12.2022 o godz 10:00 w sali nr 9

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  userfiles/Specyfikacja Istatnych Warunków Zamówienia-Grudzień 2022r.pdf

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Na dostawę ekomiału do kotłowni ZSOiT w Lipsku w ilośc -50 Ton i

15.09.2022

Termin składania dokumentów i miejsce - do 26.09.2022r godzina 9.30

Otwarcie ofert nastąpi w ddniu 26.09.2022r ogodz 10.00 w sali nr 9

Szczegóły zamówienia w SIWZ + umowa userfiles/Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia na dostawę Eko miału do kotłowni ZSOiT w Lipsku.pdf

Zapytanie ofertowe na wykucie z muru ościeżnic drewnianych i montaż drzwi na warsztatach szkolnych

21.07.2022

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku, kieruje zapytanie ofertowe na wykucie z muru ościeżnic drewnianych i montaż drzwi. Szegóły zapytania w załączniku userfiles/Zapytanie ofertowe na montaż drzwi.pdfOpublikował: Tadeusz Szewczyk
Publikacja dnia: 03.09.2019
Podpisał: Tadeusz Szewczyk
Dokument z dnia: 24.06.2014
Dokument oglądany razy: 59 345