bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Strona główna

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku

ul. Zwoleńska 12
27-300 Lipsko

tel. 48 37-80-137
tel./fax 48 37-80-137
http://zsplipsko.com
e-mail: zsplipsko@gmail.com

NIP: 811-125-81-31
REGON: 000184081

Aktualności

Zapytanie ofertowe ostateczne BSI

26.11.2021

1) W związku zaistnieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć- proszę o złożenie oferty ostatecznej.
2) Zamawiający dokonuje modyfikacji treść załącznika nr 1:
Nazwa i liczba urządzeń
Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej Ilość
1. Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 75 cali  - 2 szt

3) Powyższa zmiana prowadzi do przedłużenia terminu składania ofert.
Termin złożenia oferty ostatecznej – 29 listopada 2021 r. do godz. 14.00
4) Wezwanie jest skierowane do firm, które złożyły oferty w dniu 25.11.2021
5) Pozostałe warunki  bez zmian

userfiles/Zapytanie ofertowe ostateczne sprzęt BSI.doc

Załączniki: userfiles/Zał_ nr 1 A BSI.rtf                                                                                                   userfiles/Zał_ nr 2 Formularz Ofertowy — BSI(2).doc    

Zapytanie ofertowe ostateczne LO

26.11.2021

1) W związku zaistnieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć- proszę o złożenie oferty ostatecznej.
2) Zamawiający dokonuje modyfikacji treść załącznika nr 1:
Nazwa i liczba urządzeń
Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej Ilość
1. Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 75 cali 2

3) Powyższa zmiana prowadzi do przedłużenia terminu składania ofert.
Termin złożenia oferty ostatecznej – 29 listopada 2021 r. do godz. 14.00
4) Wezwanie jest skierowane do firm, które złożyły oferty w dniu 25.11.2021

5) Pozostałe warunki bez zmnian
userfiles/Zapytanie ofertowe ostateczne sprzęt LO.doc

Załączniki : userfiles/Zał_ nr 2 Formularz Ofertowy —LO(1).doc

                      userfiles/Zał_ nr 1 A LO.rtf

Zapytanie Ofertowe nr 3/2021 dla BSI

20.11.2021

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania w zakresie dostawy pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach realizacji Rządowego programu ”Aktywna tablica” w roku 2021, w przedmiocie interaktywnych monitorów dotykowych.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598).

Termin złożenia oferty – 25 listopada 2021 r. do godz. 12.00

Zapytanie ofertowe nr 3/2021  userfiles/1- Zapytanie ofertowe sprzęt BSI.doc 

Załączniki : userfiles/Zał_ nr 1BSI.rtf       userfiles/Zał_ nr 2 Formularz Ofertowy — BSI.doc   

             userfiles/Zał_ nr 3 Oświadczenie BSI.doc      userfiles/Zał_ nr 4 Umowa — BSI.odt 

              userfiles/Zał_ nr 5 - Protokół odbioru(3).doc

Zapytanie Ofertowe nr 2/2021 dla LO

20.11.2021

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania w zakresie dostawy pomocy dydaktycznych dla szkół w ramach realizacji Rządowego programu ”Aktywna tablica” w roku 2021, w przedmiocie interaktywnych monitorów dotykowych.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598).

Termin złożenia oferty – 25 listopada 2021 r. do godz. 11.00

Zapytanie ofertowe nr 2/2021 LO  userfiles/1- Zapytanie ofertowe sprzęt LO.doc

Załączniki : userfiles/Zał_ nr 1 LO.rtf           userfiles/Zał_ nr 2 Formularz Ofertowy —LO.doc

                      userfiles/Zał_ nr 3 Oświadczenie LO.doc         userfiles/Zał_ nr 4 Umowa LO.odt

                        userfiles/Zał_ nr 5 - Protokół odbioru(2).docOpublikował: Tadeusz Szewczyk
Publikacja dnia: 03.09.2019
Podpisał: Tadeusz Szewczyk
Dokument z dnia: 24.06.2014
Dokument oglądany razy: 48 290