bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wyniki zapytania ofertowego 3/2021dla dla BSI na monitory bezdotykowe

01.12.2021

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu w trybie zapytania ofertowego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wilankasp.zo.o. ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

Uzasadnienie wyboru.
Wybrana oferta odpowiada treści zapytania ofertowego i otrzymała najwyższą punktację w toku procedury oceny ofert.

Oferty złożone w postępowaniu i punktacja przyznana przez zamawiającego.
W załączniku szczegółowa punktacja

userfiles/wybór 3.doc

Opublikował: Tadeusz Szewczyk
Publikacja dnia: 01.12.2021

Dokument oglądany razy: 24
« inne aktualności